MARKETING MIX VÀ MÔ HÌNH CHỮ ‘P’ HUYỀN THOẠI

Khái niệm marketing mix chắc không con xa lạ với các marketer, chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên sự phát triển mô hình không phải ai cũng nắm được cụ thể. Dẫn đến việc triển khai hoặc có nhiều thiếu sót. Hiểu được vấn đề này Trang Nhung Tech đã tổng hợp những kiến thức về […]