Vị trí quảng cáo và thứ hạng quảng cáo

vị trí quảng cao google adwords

Phân biệt vị trí của kết quả tìm kiếm và quảng cáo AdWords:   Khi tìm thông tin trên Google, mọi người sẽ thấy hai loại kết quả: kết quả tìm kiếm và quảng cáo. Kết quả tìm kiếm: Các kết quả này hiển thị dưới dạng liên kết trên trang tìm kiếm của Google. Bạn […]