Envato Elements là gì? Hướng dẫn tải Envato Elements miễn phí

Envato Elements là một trang web dành cho các nhà thiết kế đồ hoạ, những người làm phim và làm video. Trang web này cung cấp các mẫu đồ họa, các nguồn tài nguyên kỹ thuật số lớn nhất. Dưới đây là 7 danh mục tài sản kỹ thuật số mà Envato đang cung cấp: […]

4 Công cụ thiết kế ảnh miễn phí dành riêng cho dân content

4 Công cụ thiết kế ảnh miễn phí dành riêng cho dân content

𝟰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗮̉𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́ 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝐚̂𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝘊𝘩𝘰 𝘥𝑢̀ 𝘣𝑎̣𝘯 𝘭𝑎̀ 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘩𝘢𝘺 𝘭𝑎̀ 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝑖̀ 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘴𝑒̃ 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝑖́𝘵 𝘭𝑎̂̀𝘯 𝘨𝑎̣̆𝘱 𝘬𝘩𝑜́ 𝘬𝘩𝑎̆𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘤𝘩𝑜̣𝘯 𝑎̉𝘯𝘩 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 đ𝑒̣𝘱 𝘷𝑎̀ 𝘩𝑎̂́𝘱 𝘥𝑎̂̃𝘯. 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘣𝑎̣𝘯 𝘤𝑜́ 𝑎̉𝘯𝘩 𝘵𝑜̂́𝘵 𝘵𝘩𝑖̀ 𝘣𝑎̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝑢̉𝘢 𝘣𝑎̣𝘯 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘴𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 đ𝑎́𝘯𝘩 𝘨𝘪𝑎́ […]